Mission Impossible

Piešťanské Nodamčatá sa v dňoch od 6. 8. do 10. 8. stali agentmi. Absolvovali výcvik agentov dôležitý pre tajnú misiu. Otestovali svoju odvahu a nebojácnosť v jaskyni, na zámku i počas plavby loďou a zistili, že žiadna misia nie je nemožná, ak máš správneho partnera, ktorému môžeš veriť. Lebo: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. “