Za Máriou cez prekážky

Slnečné sobotné popoludnie sprevádzalo mladých nodamákov po beckovských uliciach , aby mohli hravo prekonávať prekážky , ktoré ich čakali na ceste za Pannou Máriou. Mladí sa nedali zastrašiť ani dĺžkou cesty. Na konci ich čakala sladká odmena, králiky Levia hriva a štvornohý priateľ Lajoš.