Nový začiatok vo Vranove

Vranovské deti pod vedením svojich animátorov sa potešili, zašportovali si, zmerali si sily v rôznych súťažiach na septembrovom detskom dni, ktorý sa volal Nový začiatok. Popri hrách a súťažiach si uvedomili, že vždy máme nové šance konať dobro, pomáhať si, navzájom si odpustiť,  usmiať sa na iného, podať pomocnú ruku … skrátka, vždy môžeme začať znova.