Komunikácia v spoločenstve

Trenčianski animátori dopĺňajú svoje vedomosti a skúšajú ich v praxi počas jednodňových vzdelávacích stretnutí. Tentokrát sme si povedali niečo o komunikácii v spoločenstve  – aké sú cesty komunikácie, potreba počúvania, problémy v komunikácii a pod. Následne sme si vyskúšali rôzne druhy komunikácie v rámci viacerých zábavných aktivít.