Animátori v kurze

11. júna sa stretli mladí dobrovoľníci, aby pripravili program pre letný denný tábor a vyplnili tak prázdninový čas pre mladšie deti, ktoré sú členmi Nodamu. Získali inštrukcie pre vedenie skupiniek a dostali poverenie pre zabezpečenie konkrétnych úloh počas tábora.