Pobyt v prírode

Spolu s deťmi sme sa stretli, aby sme si zahrali spoločenské hry a mali praktické aktivity v prírode.