Kniha života

V Piešťanoch deti zažili Noc čítania Biblie – zoznámili sa s touto Knihou života. Súčasťou boli aj tvorivé a športové aktivity.