Misijná sobota

Misijná sobota

Mesiac október je misijný mesiac. Pre deti bol veľmi výnimočný. Dve soboty sme na stretkách hovorili o misionároch a ich poslaní, tak duchovnom ako i sociálnom, vo svete. Štvrtú sobotu v mesiaci deti na spoločnej nodamskej akcii spoznávali v rámci hier a súťaží jednotlivé kontinenty ich kultúru a farbu. Nakoniec sa stretli v kaplnke so sestrami a spolu s nimi sa pomodlili sv. ruženec za deti celého sveta.