Potáborové stretko

Opäť sme boli spolu. Oživili sme si spomienky na tábor, zaznela táborová hymna, zatancovali sme si táborový tanec, zasúťažili sme si a využili pekné počasie na obľúbené vodné hry.