Zahájenie prázdnin

V Holíči 30. Júna deti spolu s animátormi spoločne zahájili prázdniny. Spoločne sa pripravili na spevku na sv. omšu, po ktorej strávili spoločný večer. Večer bol vyplnenými spoločnými hrami detí a animátorov. Celé podujatie bolo zakončené opekačkou a občerstvením.