Kreatívne popludnie

Animátori s detmi v Holíči strávili popludnie 11.7. plné kreatívných aktivít. Programom popoludnia bolo spestrenie si času pomocou tvorivých úloh. Deti za pomoci animátorov vyrábali rôzne rekvizity s ktorými následne absolvovali malé úlohy a aktivity.