Tábor Smerovky v Piešťanoch

12. 07. 2021 – 16. 07. 2021

Táborového týždňa „Smerovky“ v Nodame v Piešťanoch sa zúčastnilo 66 detí a animátorov. Sprevádzal ich mladý influencer, Carlo Acutis. Získavali od neho  „smerovky“  pre dobrý život. Každý deň absolvovali symbolický let do mesta, v ktorom Carlo žil, alebo ho navštívil: Londýn, Miláno, Assisi, Gargáno, Lanciano, Fatima. Názvy týchto miest niesli aj skupinky.   V každom meste  sa inšpirovali dobrom, ktoré v ňom Carlo vykonal a kreatívne ho aplikovali formou táborovej hymny, tvorby skupinového tabletu, táborového trička, interaktívnych  scénok z jeho života, púte  na horu Butkov, výletu na hrad Beckov,  tvorivých workshopov na výrobu darčekov, divadelného predstavenia Delfín, výcviku s príslušníkmi hasičského zboru, olympiádou, tancami a spevom. Na záver pripravili pre rodičov tanečno-scénické vystúpenie s posolstvami tábora. Rozlúčili sa táborovou hymnou, udelením certifikátu „Priateľ Carla Acutisa“ so Smerovkami pre život a táborového batoha s jeho heslom: „Non Io, ma Dio! Not I, but  You O Lord!“