Denný tábor v Zubrohlave

Obsahom zubrohlavského denného tábora s názvom VEĽKÁ VÝPRAVA bolo oboznámiť deti s najznámejšími príbehmi knihy kníh – Biblie. Každý deň bol vyrozprávaný konkrétny príbeh, ktorému sa potom prispôsobovali tematické hry a aktivity. Prostredníctvom scénok animátorov boli vtiahnutí do príbehu, ktorý podporovali ešte športové, intelektuálne, sociálne, ale aj relaxačné aktivity. Denný program bol ukončený tancom JERUSALEMA DANCE CHALENGE, čím sa zapájali do celosvetovej výzvy na podporu tých, ktorí pracujú v prvej línii v boji proti COVID-19.