Príprava tábora v Zubrohlave

Príprava programu na denný tábor prebiehal vo vonkajšom areáli strediska, v altánku a na priľahlom tenisovom ihrisku pri dodržaní protiepidemiologických opatrení. Účastníci tvorili a pripravovali aktivity, súťaže pre prázdninový denný tábor. Okrem iného nacvičovali hymnu tábora a pripravili pre deti táborový tanec.