Májové balóniky vo Vranove

Deti s animátormi v mesiaci máj uctili Pannu Máriu a vypustili balóniky s modlitbou do neba.