Duchovné leto

Dievčatá z celého Slovenska sa stretli na letnom pobyte v Piešťanoch. Čas strávený v tichu, modlitbe a meditácii ich viedol k prehodnoteniu zmyslu života, ale aj k pohľadom do budúcnosti. Vytvorili pekné spoločenstvo a nadviazali nové priateľstvá.