Zahájenie prázdnin

Začiatok prázdnin je treba zahájiť. Z tohto dôvodu si animátori pripravili pre deti poobedie plné spoločných aktivít, úloh i tanca a tak spoločne prežili prvé prázdninové chvíle.