Prímestský tábor Včelárik

44 detí s 8 animátormi sa 13. 7. – 17. 7. 2020 v Piešťanoch v tábore Včelárik dozvedelo i naučilo veľa tajomstiev o živote včely a jej veľkom význame pre človeka.  Všetci sa „premenili na včielky“,  podľa práce, ktorú zastávajú v roji. Proposliky – pestúnky, letušky – nektárky, čističky – medulienky, stavitelia – voskári, strážcovia – peľáci spoločne hľadali  podobné schopnosti a vlastnosti s patrónmi úlikov, svätým Ambrózom, Carlom Acutisom, Máriou Goretti, Dominikom Sáviom, Aničkou Kolesárovou. Ich usilovnosť sa preukázala na včelej olympiáde, dielničkách v úli, speve, tanci i odvážnom lietaní na lane. Celý tento roj detí si urobil výlet do ZOO v Bratislave a Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci.