Prímestský tábor Loďka

V tábore Loďka deti spolu so svojimi animátormi spoznali 5 príbehov, ktoré sa odohrali na Genezaretskom mori. Učili sa odvahe, dôvere a prijať svoje poslanie ísť do sveta a šíriť dobrú zvesť. Spoznali krásy jaskyne Driny, Katarínky a Trnavy. Každodenné stretnutia v prístave im pripomínali, že na plavbe nie sú sami. Počas celého týždňa bolo úlohou deti za rôzne súťaže a úlohy uloviť čo najviac rýb. Tohto úlovku sa na konci týždňa zriekli a ich snaha a námaha bola odmenená vedierkom cukríkov. Viac foto nájdete tu: https://drive.google.com/drive/folders/17NMLBiT9YpfGxKCrgjC-yI3ZMba4R3BP?usp=sharing