Loďka – prímestský tábor

Na palubu nastúpili noví pasažieri a odštartovali ďalšiu plavbu v tábore Loďka. Deti boli rozdelené do 4 vekovo zmiešaných skupín. Pod vedením svojich animátorov cez príbehy, hry, súťaže a tvorivé aktivity sa dozvedeli viaceré zaujímavosti. Všetky príbehy boli spojené s loďami a moreplavcami. A že to bola zaujímavá plavba, o tom svedčia aj fotky. Viac foto nájdete tu: https://drive.google.com/drive/folders/13MYz1fJX_P33PRfdb7VM1q4kew81AXis?usp=sharing