Známe a predsa neznáme

Naše dievčatá nedali na seba dlho čakať. Online vyučovanie už poznajú, skúsili to aj s online stretkom. Biblickú postavu Mojžiša – „Odíď zo svojej krajiny“ – aplikovali na piatkové stretnutie. Z domu odísť nemohli, aby sa stretli osobne, ale odišli od hier, aby sa svojim slovom a úsmevom navzájom potešili a povzbudili.