Online stretká

V piatok 8.5. sme mali namiesto zvyčajného stretka na fare stretko s deťmi online prostrednictvom Zoomu. Už dlho trvá situácia, kvôli ktorej sa nemôžeme stretnúť osobne a tak sme naplánovali videohovor a zavolali naň deti. Spojilo sa s nami 9 detí a počas hodinového hovoru sme sa rozprávali, ale tiež robili aktivity na zabavenie. (Čítali sme príbeh, v ktorom boli rôzne situácie, ktoré detičky napodobňovali a odpovedali na rôzne otázky – nie podla toho ako by odpovedalo dieťa, ale ako si myslí, že budú odpovedať ostatní – ukazovalo to, ako sa naše deti poznajú.). V týchto stretkách sa bude pokračovať pre udržanie kolektívu a vzájomnom povzbudení v tomto „inom“ čase.