ZOOM stretnutie

S projektovým koordinátorom Rady mládeže Slovenska Petrom Topoľským sme sa rozprávali online o súčasnej situácii a práci v našom združení Nodam. Ponúkol nám pomoc, ak by sme chceli mať online stretká alebo iné aktivity. Ďakujeme !