Jednotná „vlnová dĺžka“ vo Vranove

Neexistuje prekážka – ani vzdialenosť, ani izolácia, ktorá by nám bránila hľadať k sebe cestu, keď fungujeme na jednotnej „vlnovej dĺžke“. Animátorské stretká vo Vranove nad Topľou fungujú naďalej pravidelne, napriek vírusu 🙂