A predsa to ide…

Košice tiež pracujú. Naše skúšobné, no zároveň pracovné stretnutie sme ukončili novým termínom na vzdelávanie.