Animátorský kurz na Orave

Úlohou víkendového stretnutia animátorov z Klina, Bobrova a Zubrohlavy bola formácia a vzdelávanie perspektívnych animátorov a dobrovoľníkov združenia Nodam. Sr. Alica si pre účastníkov pripravila názorné, hravé a vzdelávacie aktivity zamerané na prípravu stretiek, na uvedomenie si toho, čo pojem „animátor“ znamená a čo je to animovať stretko.