Návšteva v DSS Zubrohlava

Deti a mládež zo zubrohlavského Nodamu sa stali jednými z prvých vinšovníkov v Domove sociálnych služieb v Zubrohlave. Asi mesiac dopredu sa zhodli v tom, že radostnú správu o tom, že „JE TU NÁDEJ S MENOM JEŽIŠ“ prinesú ženám s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia. Pripravili si pre nich recitované a dramatizované pásmo básní a vianočných piesní. Traja králi, pastieri sa poklonili Ježišovi a obyvateľom domu odovzdali dary – ručne vyrobené Betlehemy. Vedenie domova a samotní obyvatelia privítali nodamské deti s otvoreným náručím. Cieľom tejto návštevy bolo tiež formovať mladú generáciu k citlivosti voči zraniteľným ľuďom.