Dušičkové stretko

Ako je už dobrým zvykom deti zo strediska Nové Mesto prežili spolu dušičkové popoludnie. Najskôr si vyskúšali odvahu pri plnení úloh, ktoré boli umiestnené v budove školy. A keďže tma má svoje čaro, aj táto hra mala svoje čaro a nepredvídateľné tajomstvá. Na cestu si svietili iba malými svetielkami, ale všetko hravo zvládli. Keď sa k nočnej oblohe vznášali lampióny, všetci ich hlasno odštartovali. Stretko sme zakončili spoločnou večernou prechádzkou na cintorín.