Pravidlá pre dobrý život

Vzájomná dôvera, prajnosť, úprimnosť, pravdivosť – to sú hodnoty, nad ktorými sme sa zamýšľali na formačnom stretnutí. A tieto hodnoty chceme odovzdávať deťom, ktorým sa budeme venovať v ďalšom období aj prostredníctvom obrazov.