Čas na spomienky

Na začiatku nového školského roka sme si zaspomínali na chvíle prežité v letnom tábore. Videoprojekciou, hrami, súťažami i rozhovormi.