Potáborové stretnutie Holíč

V Holíči sa stretli animátori s deťmi z tábora, aby si spoločne zaspomínale na pekné chvíle, ktoré spoločne zažili, zahrali si hry alebo sa len pobavili.