Letný tábor Trenčanov

Deti a mladí z Trenčína spolu so sestrami navštívili Vysoké Tatry. Upútalo ich mesto Poprad, ale aj Štrbské pleso a vodopád Skok. Privítali ich aj Žakovce s vdp. Mariánom Kuffom.