Letný tábor Holíč

Tohtoročný tábor sa konal v už tradičnom rekreačnom zariadení Výtoky v Moravanoch nad Váhom. Celá téma tábora sa niesla v duchu reholí. Deti postupne spoznávali jednotlivé rehole – ich zvyky, prednosti, históriu.