Letný pobyt dievčat

V Novom Meste nad Váhom sa stretla skupina dievčat skoro z celého Slovenska. Spoločne rozmýšľali nad zmyslom života a jeho hodnotami. Všetky aktivity smerovali k budovaniu vzťahov priateľstva a k radosti.