Cestovatelia v čase

 Tábor sa v tomto roku niesol v duchu cestovania v čase. Navštívili sme počas celého týždňa dobu kamennú, železnú, vymyslenú dobu drevenú a nakoniec súčasnú. Každé ráno sme   začínali skvelou rozcvičkou a nechýbala hymna tábora. V poobedňajších hodinách boli tvorivé dielne, kde sa  vždy vyrábalo niečo v súvislosti s danou dobou: napr. maľované kamene, ktoré mali znázorňovať jaskynné maľby. V poobedňajších hodinách boli aktivity, v ktorých si deti poriadne zašportovali. Ako dni ubiehali nastal deň prespávačky v Piešťanoch, kde nás čakala opekačka, kúpanie a nočná hra.