Už je čas?

Počas 5 dní sme spolu s hlavnými hercami Tryskáčovcami v dennom tábore zisťovali, že ak je čas niečo zmeniť, musíme začať od seba. A to sa nám aj podarilo. Deti nadobudli zručnosti, vďaka ktorým sa určite sa budú vedieť zorientovať v cudzom meste, zdokonalili sa v spolupráci a objavili svoje talenty.