Tábor INSTACAMP

Skús nájsť takého človeka,  ktorý ti bude vzorom k nasledovaniu. „Follower správny vždy pripravený je!“ Tieto slová sa ozývali nad dedinkou Vršatské Podhradie, kde takmer 100 detí  z Nového Mesta nad Váhom a ich animátori hľadali vzory hodné nasledovania. V pobytovom tábore Instacamp sa cez hry, súťaže a tvorivé aktivity postupne z malých followerov stávali influcenceri. Učili sa, ako zanechať stopu dobra.