RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE

Druhý júlový týždeň sa v Beckove uskutočnil duchovno-tvorivý pobyt dievčat. Vyrábali  vlastné sviečky, navštívili Beckovský hrad a skanzen. Zaujímavá bola prezentácia misie v Kazachstane. Súčasťou pobytu bol výlet na Skalku a Butkov. Budovanie hodnôt v živote dievčat a zmysluplné využitie času prázdnin bolo cieľom tohto podujatia.