Hurá, prázdniny!

Prvý prázdninový týždeň  prežili deti v dennom tábore. Nielenže si vydýchli od  školy, ale na každý deň mali pripravené hry, výlety, putovanie, zábavu.