Víkendovka detí v Novom Meste n/Váhom

Deti strávili víkendovku spolu s animátormi, ktorých si obľúbili. Hravou formou sa oboznamovali s dôležitými kladnými hodnotami osobnosti. Snažili sa poznávať svoje srdce a hľadať spôsoby rozvíjania týchto vlastností. Do tvorivých a zábavných aktivít patrila nočná hra, tvorivá dielňa a dramatizácia príbehu. Samostatnosť a empatiu deti rozvíjali pri spoločnom stolovaní, ubytovaní aj upratovaní priestorov.