Víkendovka v Piešťanoch

Víkendovka tretiakov sa uskutočnila v Nodame 10.5. – 11.5. Bola upevnením spoločenstva a vzájomných vzťahov. Jej obsahom bolo budovanie hodnôt v živote detí.