Veľkonočné udalosti

Aj v Trenčíne si deti pripomenuli veľkonočné udalosti a dramaticky ich stvárnili.