Tretiacka oddychovka

Počas uplynulej soboty vranovskí tretiaci „oddychovali“ zaujímavou formou. V priebehu celého dňa zažili veľa spoločnej zábavy i spoločného zamyslenia sa a tiež sa dosýta vyšantili.