Tajomná jaskyňa

V mesiaci máj je druhá májová nedeľa sviatkom našich mamičiek. My sme chceli osláviť aj našu nebeskú Matku – Pannu Máriu. Deti dostali dôležitú úlohu. Sivú tajomnú jaskyňu – premeniť na jaskyňu plnú krásy a radosti pre Pannu Máriu. Mali na to tri májové sobotné stretnutia. Na prvom stretnutí sme sa zamerali na kamene, ktoré sme farebne pomaľovali a zároveň bolo úlohou detí vykonať ku každému kameňu dobrý skutok. Na druhom stretnutí mali deti za úlohu „posadiť „ kvety okolo jaskynky. Deti využili svoju zručnosť a z farebných papierov urobili krásne farebné kvety Kvetinová výzdoba sa nám veľmi vydarila. Na poslednom stretnutí predstavili Panne Márii vlastnoručne vyrobenú jaskynku a spevom a tancom sme si spríjemnili tieto spoločné chvíle. Za splnenie týchto náročných úloh čakala deti sladká zmrzlinová odmena.