Pomoc iným

V Trenčíne sa niekoľko mladých ľudí rozhodlo pomôcť pri úprave miestnosti, ktorá bude slúžiť na stretnutia detí a mládeže. Po usilovnej práci nasledovalo občerstvenie a návšteva hvezdárne.