Radosť v srdci

Počas víkendovky tretiakov deti objavovali radosť vo svojom srdci aj cez slová piesne „…máme radosť v srdci a nie sme sami…“ Dramatizovali príbehy o milosrdnom Samaritánovi, Márnotratnom synovi a Lazárovi. Svoju radosť prežívali aj cez rôzne súťažne disciplíny a cez vychutnávanie si pizze. Svoju prvú víkendovku ukončili cestou kríža, ktorú prechádzali aj za svojich rodičov.