Počítame trnavské veže

Slnečný prázdninový deň sme využili na výlet do Trnavy. Jednou z úloh detí bolo spočítať trnavské veže.