Dramatizácia veľkonočných udalostí

Veľký piatok umocnila v Novom Meste nad Váhom dramatizovaná krížová cesta, ktorá viedla ulicami mesta až na nádvorie kostola.