Víkendovka Premena

V Rabčiciach sa uskutočnila vo februári víkendovka pre chlapcov s názvom Premena.