Víkendovka Farby srdca

„Chceme sa učiť ako žiť. Chceme sa učiť ako byť dobrí.“ Sú slová hymny, ktorú spievali žiaci tretieho ročníka a ich animátori. Na víkendovke s názvom Farby srdca objavovali nielen farebnosť svojho srdca, ale nechali sa inšpirovať aj mnohými inými – napríklad malým chlapcom Marcelinom. Príbehy o Noemovi, Mojžišovi, Abrahámovi a Jozefovi žiaci zdramatizovali. Inšpiráciou im boli aj ich animátori, ktorí im sobotňajšie ráno spestrili bábkovým divadlom. Rozprávanie o vzácnej perle, o zrnku, ktoré potrebuje dobrú pôdu pre rast a o rybárskej sieti spoločne nakreslili. Samozrejme, každú voľnú chvíľu využili na hranie loptových hier. Svoju tvorivosť rozvíjali aj pri modelovaní kvietkov.